O.T.B.A.e.V.

otbabanner

Levenskwaliteit, gezondheid en gezinsfunctionaliteit.

De O.T.B.A houdt zich, door middel van hun fokregelement, aan § 11b van het duitse tierschutzgesetzes (TierSchG) in haar huidige vorm, en heeft als een overkoepelende doelstelling het verbeteren en voorkomen van erfelijke afwijkingen. Hierbij wordt de hond in het geheel bekeken.
Het vermijden van overtyperingen in het selecteren van fokdieren en het zich aan de regels houden van §11b van het tierschutzgesetzes is voor de O.T.B.A heel belangrijk

Het samenwerken van fokkers en dekreu eigenaren met de zelfde ideeën, moet er toe bijdragen honden te fokken met een goede levenskwaliteit, die opgroeien in uitstekende gezondheid en goed binnen het gezin kunnen functioneren. Basisvoorwaarde is het samenwerken met en het raadplegen van erkende dierenartsen met diverse specialisaties.
Het doel is om familie en/of therapie honden te fokken en het bevorderen van eigenschappen die hiervoor belangrijk zijn.
De O.T.B.A. respecteert dientengevolge het Europees Verdrag voor de Bescherming van Gezelschapsdieren. Het is noodzakelijk te fokken in overeenstemming met de beginselen van het welzijn van dieren.

De volgende punten zijn daarom voor de O.T.B.A. zeer belangrijk:

  • Gezondheid en vitaliteit als basisdoel.
  • Het vermijden van fokken met naaste familie.
  • Het vermijden van overmatige anatomische, overdreven fysiologische en ethologische kenmerken(over typering).
  • Het vermijden en beperken van erfelijke ziekten en gebreken.

naast het streven naar rastypische kenmerken, die wenselijk blijven in de soort specifieke context, moet om redenen van dierenwelzijn ook aan andere principes worden voldaan:

  • Vruchtbaarheid.
  • Normaal geboorte proces (vermijden van zwaargeboorte).
  • Weinig of geen doodgeborenen.
  • Weerstand tegen ziekten.